Bestuursleden

Bestuursleden

Vzw De Bosvrienden is in eerste instantie een jogging-en wandelclub maar vooral een vriendengroep. Het huidige bestuur bestaat uit 11 leden.

Foto bestuurslid

Voorzitter

Martine Gommé

 • Leiding bestuursvergaderingen
 • Beheer sociale media
 • Beheer website de bosvrienden
Foto bestuurslid

Ondervoorzitter

Alex Vervoort

 • Verantwoordelijke Bosloop / winterloop
Foto bestuurslid

Secretaris

Marina Mertens

 • Beheer administratie
 • Verslaggeving bestuursvergaderingen
 • Beheer facturen aankoop (leveranciers, uitstappen)
Foto bestuurslid

Penningmeester

Danny Gourmand

 • Beheer website de bosvrienden
 • Verantwoordelijke communicatie / publiciteit
 • Beheer bankboek (inkomsten/uitgaven via KBC rekening)
Foto bestuurslid

Bestuurslid

Roger Beyens

 • Coördinatie sponsoring (fondsenwerving)
 • Beheer website de bosvrienden
 • Beheer facturen verkoop (sponsors)
Foto bestuurslid

Bestuurslid

Maggy Demeer

 • Beheer prijzen en tombola Bosloop
 • Beheer kasboek (in- en uitgaand cash geld)
Foto bestuurslid

Bestuurslid

Martine Huybrighs

 • Beheer catering Bosloop
 • Planning aankleding tent
 • Planning parking, nadars, drankbevoorrading, … (+ Johan)
Foto bestuurslid

Bestuurslid

Patrik Van Krunkelsven

 • Verantwoordelijke Natuurmarathon
 • Aanlevering teksten website en promotiemateriaal
 • Planning/ aanpassingen van bestaande / toekomstige projecten
Foto bestuurslid

Bestuurslid

Raymond Maes

 • Beheer technische materialen
 • Coördinatie tenten
 • Verantwoordelijke bewegwijzering parcours Bos, marathon en winterloop
 • Aanspreken van de vrijwilligers bij de activiteiten
Foto bestuurslid

Bestuurslid

Robert Beyns

 • Accountbeheer debosvrienden.be
 • Beheer website de bosvrienden
Foto bestuurslid

Bestuurslid

Theo Geens

 • Beheer bospaden
 • Relatie persoon gemeentelijke sportdienst / Gerhagen comité
 • Coördinatie Bosloop / winterloop
 • Coördinatie tijdsregistratie Bosloop
 • Signalisatie openbare weg bij Bosloop / winterloop / marathon