parcours

NATUURMARATHON TESSENDERLO: Editie 3 - 8 oktober 2023


Uitslagen Reglement Inschrijven Praktische informatie Bekijk onze fotoalbum

Algemene principes


Deze natuurmarathon loopt voor 80% over onverharde wegen en bestaat uit 4 lussen die telkens vertrekken uit Engsbergen, een deelgemeente van Tessenderlo. De vier lussen doorkruisen het gebied de Merode en doen elk een apart natuurgebied aan. Dicht bos, open heidegebied, vennen en weidelandschappen wisselen elkaar af. Lus één is de langste, dwarst ‘Averbode Bos en Heide’ en reikt tot aan de prachtige abdij van Averbode, in de tweede lus loop je over de ‘Rodenberg’ een rots van rosse zandsteen waarmee kerken in de buurt zijn opgetrokken. Lus drie slingert over smalle bosweggetjes door ‘Gerhagen’, tot slot doet de vierde lus ‘Asdonk’ en ‘Dassenaarde’ aan en loop je door de vallei van de Grote Beek. De lussen zijn respectievelijk 13,45 km, 9,45 km, 9,60 km en 9,90 km lang, samen 42,40 km. Er zitten enkele pittige hellingen in, spaar je daar! Je moet bijna 400 hoogtemeters overwinnen.

Deze eerste editie bestaat uit een volledige marathon maar laat ook toe dat je samen met vrienden een aflossingsmarathon loopt: met 2 of met 4.

Het parcours volgt grotendeels de wandelknooppunten en zal volledig bewegwijzerd worden. De Natuurmarathon volgt het stramien van een klavertje vier, hij bestaat uit 4 ronden die telkens op zelfde punt starten/aankomen: het plein voor Penarol, op 250 m van ’t Goor te Engsbergen (Tessenderlo). Daar is dus ook start en einde van de marathon en de aflospunten voor estafettelopers.

We steken in ronde 1, 3 en 4 heen en terug telkens een relatief drukke verkeersweg over; er zijn daar seingevers voorzien. Op andere oversteekpunten worden verwittigingsborden voorzien. Over gans het parcours moet het algemeen verkeersreglement gevolgd worden.

Het parcours volgt grotendeels wandelknooppunten van het Merodegebied, zoals hieronder aangegeven, en zal bewegwijzerd worden, elke ronde in een andere kleur. We volgen grotendeels onverharde wegen in natuurgebieden. Respecteer de natuur. Het is absoluut verboden om iets weg te werpen.

De ronden werden gemeten met Afstandmeten.nl en gecorrigeerd met de gegevens van GPS horloge en afstandmeter fiets. De boswegen veroorzaken vaak kleine verschillen ook bij herhaalde metingen, we garanderen een afstand van minstens 42,195 meter. GPX bestand beschikbaar voor elke ronde apart en de totale marathon.

Klik hier voor de volledige parcours

https://www.debosvrienden.be/download/volledig-parcours-GPX

Ronde 1: AVERBODE - afstand: 13,45 km


Start Penarol (=240*) > dan over Mispad kortste weg naar 203 en dan volg even naar 116 maar volg dit nummer niet naar rechts, ga daar steeds re door tot asfaltweg (Heuvelken) daar naar re en direct links pad langs haag (genoemd ‘achter de haag’) dan even verder rechts (dus een eind vóór de klassieke ‘Ganzenberg’), boven naar links de weide volgen en je komt bovenop de Ganzenberg daar rechts, verder naar 319 en dan richting 321, voor dat je daar bent via meest noordelijke Streekbossenstraat naar Turnhoutsebaan, volg die even naar rechts over fietspad naar oversteekpunt richting Averbode, dan 110 > 99 > 76 > 87 > 90 > 100 > 85 > 86 > 75, naar 274 (maar ergens halfweg volg grote rechte dreef links naar beneden, dan volg tot 110, let wel aan de grote vijver gekomen loop je helemaal rechtdoor (mooi zicht op vijver) en dan rechts (de wandelroute snijdt daar hoekje af). Aan 110 even rechts om daar Turnhoutsebaan weer over te steken, volg even naar rechts tot weer zelfde Streekbossenstraat draai die dus li op. Op het einde verder recht doorsteken, je komt uit op Jagersweg tussen 195 en 196 sla daar rechts naar 196 > 116 > 203 en dan rechtdoor over Mispad naar 240 > Penarol

*Alle nummers in deze beschrijving verwijzen naar de wandelknooppunten in dit gebied.

Klik hier voor ronde 1 van Averbode

Ronde 2: RODENBERG - afstand: 9,45 km


Start Penarol tussen voetbalpleinen door het deurtje en daar recht richting  > 239 > richting 235 steek grote weg over en even verder naar re, zogenaamd pad ‘achter Verbeek achterdoor’ maar waar je botst op de afrastering van V. volg je mee om de hoek en 20 m verder kan je naar links, even verder kom je op pad dat je naar rechts volgt. Eenmaal op de asfaltweg, draai je naar re en direct na 30 m li smal padje op richting Rodenberg, snel heb je splitsing, volg grootste pad naar rechts en dan steeds rechtdoor tot je helemaal bovenop de Rodenberg bent. Daar links de grote dreef op. Helemaal aflopen, als je betonnen fietspad ziet draai li het fietspad op, volg fietspad omhoog > 940 > richting 941 maar eerste afslag niet naar rechts maar rechtdoor brede grintweg op. Deze loopt dood op asfalt weg, draai daar rechts. Volg die, links meebuigend tot je bij 242 komt dan > 236 > 235 > 239 maar iets voor 239 heb je buiging naar links in de weg, direct daarna naar rechts bos in, dan eerste links, dan loop je tot op het einde en loop je mooie dreef naar links en volg die steeds en je komt uit op het deurtje naar voetbalveld, daar loop je rechtdoor tot  > Penarol.

Klik hier voor ronde 2 van Rodenberg

Ronde 3: GERHAGEN - afstand: 9,60 km


Start Penarol (=240*). Asfalt richting bos, dan tweede asfaltweg links (= Mispad) volg tot einde asfalt, daar naar re Belledreef op. Loop 600m omhoog (richting 199), voorbij grote hoeve naar links: Dreef A. Na 100 m rechts. Volg dit pad steeds, je passeert klein ven, iets voorbij op T kruispunt naar links. Weer pad aflopen tot T kruispunt, daar naar Re.Je loopt nu richting 195 > 112 >301 > richting 193 maar je slaat voordien af de heide in. Op het einde van die smalle pad scherp naar Re  tot op T kruispunt. Daar links weer > 193. Aan 193 scherp naar rechts. (geen knooppunt). Je loopt een stuk langs hondenlosloopwei, dan eerste pad naar rechts. Na ongeveer 300 m op kruispunt naar links.  Je komt op asfalt fietspad; Steek over (is aan punt 303) en volg de dreef richting 304 > 305 > 306 >115 > 238 >199; daar ga je even richting 239 maar 20 tal meters kan je schuin naar boven een paadje links omhoog. Boven pad naar links en even verder weer rechts. Volg bochtig pad tot op T kruispunt en daar links. Steeds rechtdoor naar beneden. Tot op T kruispunt. Daar naar links tot poortje naar voetbalpleinen (Penarol)

Klik hier voor ronde 3 van Gerhagen

Ronde 4: ASDONK - afstand: 9,9 km


Start Penarol > 240 > richting 200. Waar asfalt naar rechts knikt (200m voor Kiewitshoeve) links padje op naar de weide, volg pad en op het eind op asfalt naar links. Even verder eerste weg re en doe blokje: op die weg dus eerste links en dan terug links en je komt aan knooppunt 930 terug op asfalt. Daar re richting > 45 maar niet zover: op kruising asfalt (Heiveld) naar re, na paar 100 m naar re richting ‘Groot Asdonk’ op je linkerhand; volg tot mooi recht kruispunt daar li richting > 931 > 46 > 311, daar is wit kapelletje. Daar li > brede grintweg naar Bolhuis. Aan Bolhuis naar re door het veld (aangegeven wandelweg rode driehoek) > 268 > richting 934 maar draai net voor je daar bent re Eikelenberg op je volgt de weg en buigt mee naar rechts en volg asfalt tot waar deze weg haaks naar links draait, maar dat doe je niet: je neemt daar het pad naar rechts en volg richting > 933 langs weide en verder over mooi bospadje. Als je terug op asfalt komt neem je even links en dan na 60 m weer rechts, natuurpad op met even verder een poortje, ga erdoor en volg tot ander poortje naar buiten en iets verder is grindweg: loop daar ongeveer rechtdoor (helemaal links is privé) richting > 310 daar li weer poortje door naar > 309 > volg even naar 197 maar aan splitsing volg je GR die schuinlinks gaat, tot je uit bos komt, daar rechts en even verder kan je schuin de heide over steken, volg dat steeds en je komt via een poeltje en daar de asfaltweg op naar rechts je komt voorbij Goorhoeve, loop verder tot Kiewithoeve, daar naar links > > 240 > Penarol.

Klik hier voor ronde 4 van Asdonk

Totaal is volgens (Afstandmeten.nl (gecorrigeerd: rechte lijnen niet pad): 13,45 km + 9,45 km + 9,60 km + 9,9 km = 42,4 km.


Klik hier voor de ganse marathon

Centraal bevoorradingspunt: Penarol (eventueel ook Averbode abdij) Na elke ronde is er een bevoorrading.

 

Ronde 1 - Averbode 

Ronde 2 - Rodenberg 

 

Ronde 3 - Gerhagen 

Ronde 4 - Asdonk 

Bij benadering >>> totaal: 393 meter voor totale marathon.

Ronde 1: 113 meter

Ronde 2: 82 meter

Ronde 3: 96 meter

Ronde 4: 102 meter