Algemene voorwaarden

We vragen u deze algemene voorwaarden door te nemen alvorens een bestelling te plaatsen. Door het bestellen van diensten en/of producten van AlfaNet bv verklaart u dat u deze algemene voorwaarden gelezen en begrepen heeft. U gaat akkoord om u te houden aan alle bepalingen beschreven in deze algemene voorwaarden. Aarzel niet om ons te contacteren mocht u enige vragen hebben rond deze algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN, PRIVACY POLICY & DISCLAIMER
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle klanten die gebruik maken van diensten van AlfaNet bv waaronder, producten en diensten aangeboden op de verwante websites eigendom van AlfaNet bv, www.alfanet.be; www.alfahosting.be; www.alfadesign.be

Privacy Policy: : AlfaNet bv respecteert uw privacy. U kan onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. We verzamelen statistieken van bezoekers zoals het internetadres van de domeinen van de bezoekers die onze website bekijken met het doel om de inhoud van onze websites te verbeteren.

Wanneer u een bestelling plaatst voor één van onze diensten en/of producten zal de verzamelde persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk behandeld worden. Deze informatie word enkel gebruikt voor het behandelen van uw bestelling en om u een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen. Nooit, uitgezonderd in wettelijke procedures, zullen we uw gegevens doorgeven aan derden. Op aanvraag zullen wij onze klanten alle informatie die we over hen bewaren toesturen, deze kan u ook steeds raadplegen in onze klanten portaal. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze databank. Deze databank is beveiligd en kan niet aangesproken worden door derden. Enkel werknemers van AlfaNet bv kunnen deze data bekijken, bewerken en opslaan.

De nieuwe verwerking van uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd door de nieuwe Europese privacyregeling (GDPR) die van kracht is sinds 25 mei 2018. Als klant van AlfaNet bv behouden wij de persoonlijke gegevens wanneer alle diensten en producten onder garantie actief/lopende zijn. Uw persoonlijke gegevens worden bijgehouden tot minstens 7 jaar (boekhoudkundige regel) na het verlopen van de laatste dienstverlening. Uw gegevens worden na deze periode volledig verwijderd uit onze databank.

Verder worden gegevens aan derden doorgegeven dat betrekking heeft tot het registreren van onder andere domeinnamen, certificaten, licenties, dergelijke gelijkaardige registraties/producten. Derde partijen worden geacht om de GDPR wetgeving te volgen en AlfaNet bv kan nooit verantwoordelijk gesteld worden wanneer deze bedrijven niet zouden voldoen aan de GDPR wetgeving.

Overeenkomsten worden afgesloten tussen AlfaNet bv, Hulsterweg 28A, B-3980 Tessenderlo (vanaf hier aangeduid als "AlfaNet bv", "AlfaNet") en alle klanten die een diensten en/of producten bestellen van AlfaNet bv via één van zijn websites, e-mail, post of telefoon (vanaf hier aangeduid als "de klant"). Deze overeenkomst gaat in vanaf het moment van het plaatsen en/of verzenden van een bestelling:

Communicatie en verantwoordelijkheid
Alle communicatie met de klant betreffende de administratie zoals opvolging van bestellingen, verlenging van diensten, facturatie, … verloopt steeds via het e-mailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld bij het bestellen. Het is daarom ERG BELANGRIJK alsook de verantwoordelijkheid van de klant dat wijzigingen van dit e-mailadres onmiddellijk gemeld moeten worden aan info@alfanet.be met een gekend e-mail adres waar AlfaNet bv over beschikt in haar klantenbestand. Uw e-mail adres kan met voorkeur gewijzigd worden in het klanten paneel 'Mijn AlfaHosting' (https://mijn.alfahosting.be). De klant heeft na de eerste bestelling inloggegevens ontvangen en toegang verkregen op 'Mijn AlfaHosting'. Wanneer het wijzigen van uw e-mail adres niet uitgevoerd kan worden volgens bovenstaande procedure heeft de klant de mogelijkheid om dit telefonisch door te geven op voorwaarde dat de oproep gebeurd van een herkend telefoonnummer waarover AlfaNet bv beschikt in haar klantenbestand. De klant beschikt eveneens over de mogelijkheid om zulke wijzigen door te geven met een aangetekend schrijven. Aangetekende zendingen worden enkel aanvaard wanneer de volgende gegevens duidelijk vermeld worden: Naam en voornaam, indien van toepassing bedrijf met ondernemingsnummer, adres, telefoonnummer, klantnummer, eventueel vermelding van een domeinnaam en uiteraard ondertekend door een gemachtigde.

De klant begrijpt dat bij nalatigheid dit ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam en/of data.

De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn gegevens en verklaart in eer en geweten de juistheid ervan. Indien de klant zijn gegevens wil wijzigen kan dit aangevraagd worden in zijn controlepaneel 'MijnAlfaHosting'.

Klanten buiten België, binnen de EU dienen hun gegevens optimaal up-to-date te houden. Sinds 1 januari 2010 is de wetgeving betreft de intracommunautaire handelingen gewijzigd en gelijkgetrokken over alle Europese landen. De Belgische staat zal streng optreden en desbetreffende bedrijven sanctioneren indien dit van toepassing is. Elk Belgisch bedrijf, waaronder AlfaNet bv, dient elke maand een intracommunautaire opgave te doen. In deze lijst bent u opgenomen. Wanneer de Belgische staat vaststelt dat de gegevens van uw BTW nummer niet actief is tijdens de facturatie periode en/of de gegevens niet overeenstemmen, worden desbetreffende handelaars schriftelijk aanschreven om het nodige te doen. Elke bedrijf kan worden gesanctioneerd met een geldboete. In dat geval zal AlfaNet bv zich richten op de eindverantwoordelijke, aldus de klant, deze geldboete terug vorderen wanneer dit zich voordoet. AlfaNet bv heeft hiermee meer administratiewerk en deze zijn niet in de onze diensten inbegrepen wanneer de klant in gebreke is voor verstrekken van correcte gegevens. Daarom zal AlfaNet bv een administratiekost aanrekenen van 25 tot 125 euro. Wanneer AlfaNet gesanctioneerd wordt door de Belgische overheid zullen deze kosten eveneens doorgerekend worden aan de klant.

Nieuwsbrieven
Bij aanmelding als nieuwe klant krijgt u de mogelijkheid om nieuwsbrieven te ontvangen van AlfaNet bv, de nieuwsbrieven bevatten: promoties, nieuws over de sector, tip, veel gestelde vragen, … indien u geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen vinkt u deze optie niet aan (standaard ontvangt u geen nieuwsbrieven). De klant kan via ‘Mijn AlfaHosting’ zich opnieuw aanmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven.

Verplichte mailing
Bij wet verplicht zal AlfaNet bv mailings sturen naar elke klant betreft wijzigen van prijzen, dienstverlenging, aangepaste voorwaarden,… aldus de noodzakelijke meldingen die de klant dient te weten van AlfaNet bv.

Aansprakelijkheid
De diensten van AlfaNet bv worden geleverd op beschikbaarheid. Het gebruik van de klant van een dienst bij AlfaNet is geheel voor zijn/haar risico. AlfaNet of één zijn zaakvoerders, personeelsleden, medewerkers, wederverkopers, partners kunnen nooit aansprakelijk gesteld of verantwoordelijk gehouden worden voor eender welke schade welke klanten zouden geleden hebben door gebruik of misbruik van informatie, inhoud of diensten geleverd door AlfaNet bv, inclusief directe of indirecte schade alsook verlies van gegevens als gevolg van het niet beschikbaar zijn, het schorsen of stopzetten van diensten, ongeacht de redenen hiervoor.

Financiële en Juridische Informatie
De facturen zijn betaalbaar te Tessenderlo, contant en zonder korting. Alle klachten omtrent de diensten of de inhoud van de rekeningen, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren via een aangetekend schrijven. Ze schorsen de betalingsverplichting niet op.

AlfaNet bv behoudt zich het recht voor tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of laattijdige betaling van aangerekende sommen.

Bij iedere vertraging in de betaling, na 30 kalenderdagen, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 50 euro. In deze vergoeding zijn protest en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van de klant.

In geval van betwisting is het Vredegerecht van Beringen, Rechtbank van Koophandel of Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt bevoegd, welke ook de woonplaats mogen zijn van de klant.

De huidige verkoopvoorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klanten aanvaard.

Een betaling van een klant die niet gekoppeld kan worden aan een openstaande bestelling, verlenging of factuur zal gefactureerd worden als een prepaid betaling. Dit prepaid bedrag zal automatisch afgehouden worden bij de eerstvolgende bestelling of verlenging. AlfaNet bv behoudt zich het recht elke inkomende betaling te gebruiken voor het oudste openstaande verschuldigde bedrag, onafhankelijk van de vermelding bij de betaling.

Deze voorwaarden zijn uiteengezet door verschillende divisies van AlfaNet bv. Afhankelijk welke divisie u kiest heeft zijn eigen voorwaarden. Deze voorwaarden vind u online en/of in de contractuele versie afhankelijk van de divisie.

Algemeen
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en/of producten die aangeboden worden door AlfaNet bv. Afhankelijk welke diensten en/of producten afgenomen worden zijn de bijkomende voorwaarden van toepassing. Meer informatie over deze voorwaarden kunnen nagelezen worden op de websites van AlfaNet bv: www.alfanet.bewww.alfahosting.be en www.alfadesign.be.